Er komt meer CO2 in de lucht. Daardoor warmt de aarde op. Een kusttrekvogel merkt dit op veel manieren.

vogel 1

Het veranderende klimaat

Voedsel en klimaat

Het voedsel van trekvogels verplaatst zich of verdwijnt doordat het warmer wordt. ...

Trekvogels en hoog water

Door het hoger worden van het zeeniveau verdwijnen droge wadplaten. ...

Trekvogels en de ijstijd

Sinds de laatste ijstijd trekken vogels naar de rand van het pakijs. Deze komt steeds verder naar het noorden te liggen. ...

Trekvogels en timing

Het opwarmen van de aarde zorgt ervoor dat de lente vroeger komt. Hierdoor komen trekvogels te laat aan in hun broedgebieden. ...

Trekvogels en de ijskap

Als de ijskap op de Noordpool smelt, wordt het gebied waar de trekvogels kunnen broeden steeds kleiner. ...

Sterke natuur

Door natuurlijke aanpassingen zijn klimaateffecten te verminderen....