Welkom op de Vogeltrackers website. Hier kom je van alles te weten over trekvogels! Snuffel maar eens rond.

vogel 1

Sterke natuur

Door natuurlijke aanpassingen zijn klimaateffecten te verminderen.

De zeespiegel stijgt door klimaatverandering. Dat weten we allemaal: als het warmer wordt, smelt het ijs en komt er meer water in de rivieren en de zee. Bovendien zet door de warmte het water in de oceanen uit, zodat de zeespiegel nog meer stijgt.

Nederland ligt laag en heeft een lange kustlijn. Hierdoor hebben Nederlanders altijd al rekening moeten houden met overstromingen, zowel bij de rivieren als bij de zee. Natuurlijk kunnen we hele hoge dijken bouwen. Dat hebben we ook gedaan, maar dat verandert niets aan de zeespiegelstijging en overstromingen hebben voor ons dichtbevolkte land steeds grotere gevolgen.

Wat zijn er voor mogelijke oplossingen?
We moeten zorgen dat er gebieden zijn op de grens van land en water die het hoge waterpeil opvangen zoals:

  • Gaten in duinen de dijken.
    Door de rivieren en de zee niet overal tegen te houden maar hier en daar ook achter de duinen en dijken te laten komen ontstaan daar vanzelf meertjes en plassen. Een beetje zout water levert in die gebieden ook nog bijzondere planten en dieren op.

  • Natuurlijke overgang van rivieren in zee.
    Rivieren en zee zijn bijna altijd door een sluis van elkaar gescheiden. Als dit op een natuurlijker en geleidelijkere manier gebeurt (bijvoorbeeld via de gaten in duinen en dijken) kan het teveel aan water makkelijk van de zee de rivier in of omgekeerd. De overgang van IJsselmeer naar Waddenzee zou ook geleidelijker kunnen en moeten.
  • Natuurlijke ophoging van bodem en duinen.
    De bodem van de Waddenzee zou door de stijging van de zeespiegel niet meer kunnen droogvallen. Als het voor zeegras en mossels mogelijk is om te groeien in de Waddenzee, vormen deze plekken waar zand blijft liggen. De bodem verhoogt dan vanzelf. Ook duinen kunnen door wind en zand op een natuurlijke manier hoger worden.

Deze natuurlijke aanpassingen kunnen helpen om Nederland aan te passen aan de klimaatverandering. Ze zorgen ervoor dat de inwoners van Nederland droge voeten houden en dat er meer natuur komt. Natuurgebieden zullen als een spons het water opvangen en de kust zal meegroeien met de zeespiegel!

Meer informatie over klimaatverandering in het waddengebied vind je op www.waddenvereniging.nl/klimaatverandering

Terug naar pagina overzicht Terug naar pagina overzicht