In Afrika "voelen" trekvogels wanneer ze moeten wegtrekken door de hormonen in het bloed.

vogel 1

Trekvogels en hoog water

Door het hoger worden van het zeeniveau verdwijnen droge wadplaten.

Zowel voor de kust van Afrika als voor de kust van Nederland zoeken trekvogels voedsel op de droogvallende zeebodem. Bij laag water vallen de iets hoger gelegen stukken van de zeebodem droog. In deze bodem leven wormen, schelpdieren en kreeftachtigen die gegeten worden door trekvogels.
Door het opwarmen van de aarde smelt het ijs van de gletsjers in de bergen en het ijs bij de polen. Dit water komt in de zee terecht waardoor de zeespiegel stijgt. Als de zeespiegel stijgt komt de zeebodem in de kustgebieden niet meer droog te staan. Vogels kunnen dan geen voedsel meer zoeken.
Het waddengebied is een belangrijke tussenstop op de lange tocht tussen Afrika en toendra. Als vogels daar geen voedsel meer kunnen vinden zullen ze een andere route moeten zoeken. Dit is lastig want de veranderingen gaan sneller dan dat de vogels zich aanpassen. Daarnaast zijn er maar weinig van dit soort gebieden met droogvallende zeebodem.

Terug naar pagina overzicht Terug naar pagina overzicht