Als ik leuk leer, leer ik meer. Als ik meer leer wordt het leuker.

vogel 1

Lesmateriaal

Voor de docent
Er zijn vijf lessenseries ontwikkeld over het thema trekvogels. Bij elke lessenserie horen enkele lesactiviteiten. Er zit een logische opbouw in de activiteiten, maar het is altijd mogelijk om een keuze te maken uit de activiteiten.

Complete lessenserie

Vogelkijkboekje (Te gebruiken bij vogels kijken met de klas en bij lessenserie 1.2)

Thema 1: Trekvogels en hun lange reis
In dit thema komen leerlingen meer te weten over trekvogels en standvogels. Via het “trekvogelspel” komen leerlingen erachter welke gevaren verbonden zijn aan het trekken van gebied tot gebied.

Lesactiviteit 1.1 Trekvogels en standvogels
Lesactiviteit 1.2 Vogels kijken
Lesactiviteit 1.3 Trekvogelspel

Thema 2: Kusttrekvogels en hun aanpassingen
Alle organismen passen zich aan aan hun omgeving. Kusttrekvogels hebben ook bijzondere aanpassingen die passen bij hun leefwijze. Welke dit zijn laten leerlingen zien in hun eigen ontworpen trekvogel.

Lesactiviteit 2.1 Algemene aanpassingen van vogels en die van kusttrekvogels
Lesactiviteit 2.2 Ontwerp je eigen kusttrekvogel

Thema 3: De Waddenzee en de slikken in het Deltagebied
Het waddengebied en de Zeeuwse delta vormen een belangrijke tussenstop voor kusttrekvogels. In dit thema leren leerlingen waarom deze gebieden zo bijzonder zijn.

Lesactiviteit 3.1 Wie eet wat op het wad of krijgt de hik op het slik

Thema 4: Trekvogels en het klimaat
Als het klimaat verandert heeft dit effect op de trekvogels. Via de broedseldans krijgen leerlingen daar een idee van.

Lesactiviteit 4 Trekvogels krijgen het warm

Thema 5: Vogels tracken
In dit thema wordt een selectie uit de inhoud van de thema’s 1 t/m 4 herhaald en samengevat. Dit gebeurt aan de hand van een aantal opdrachten die allemaal uit te voeren zijn met behulp van de website. De opdrachten zijn ook goed te maken zonder de voorgaande lessen.

Lesactiviteit 5 Vogels tracken

Thema 6: Nieuws uit de natuur, voor groep 5 en 6

Waarom worden trekvogels geringd? Welke route volgen de trekvogels en waarom? Antwoorden op deze vragen en meer in dit thema voor groep 5 en 6.
Voor filmpje, klik op het logo. Aflevering 26: De waddenzee

Thema 6: nieuws uit de natuur                  

Terug naar pagina overzicht Terug naar pagina overzicht