Veldonderzoek bestaat uit goed kijken en†netjes†noteren wat je ziet en dat steeds een paar keer doen.

vogel 1

Wetenschappelijk onderzoek

Technieken voor vogelonderzoek

Om goed onderzoek aan trekvogels te doen zijn er veel verschillende technieken....

Filmpjes: veldwerk en onderzoek

...

Aanpassingen van kusttrekvogels

Elk dier past zich aan zijn omgeving aan. Daardoor overleven ze makkelijker....

Trekvogelgebieden

Trekvogels vliegen in een jaar van het ene gebied naar het andere. Onderzoekers proberen over die plekken zoveel mogelijk informatie te verzamelen....

Dagboeken van vogelonderzoekers

Omdat trekvogels over de hele wereld vliegen zoeken onderzoekers ze ook in verschillende landen op. De wetenschappers houden dagboeken bij van hun ervaringen op de verschillende plekken.

...

Expeditie NamibiŽ 2009

Bernard Spaans en Laurens van Kooten zijn in januari 2009 weer naar Afrika getogen. Dit keer niet naar MauritaniŽ, maar zuidelijker naar NamibiŽ. Voor de kust bevinden zich lagunes waar ook veel trekvogels uit de Waddenzee overwinteren. Ze wilden uitzoeken of de theorie over de hoeve...

Twee wadpopulaties Rosse Grutto's op Griend

Er zijn twee groepen Rosse Gruttoís die van de Oost-Atlantische trekroute gebruik maken. De ene groep (Taymyrensus) broedt in Taymyr in het uiterste noorden van SiberiŽ. Vandaar trekken ze via het Waddengebied naar† het overwinteringsgebied in West-Afrika. De andere groep (Lapponica) broedt in Noord-ScandinaviŽ en Noordwest Rusland en overwintert i...

Voedselketens op het wad

Zowel het waddengebied als de Zeeuwse delta zijn belangrijke gebieden voor trekvogels. Ze rusten er en ze zoeken er naar voedsel. In het slik zijn mooi voorbeelden te vinden van eten en gegeten worden. Alles is met alles verbonden.

†...