Vooral de voedselrijke randen van de zee zijn belangrijk voor trekvogels.

vogel 1

Voedselketens op het wad

Zowel het waddengebied als de Zeeuwse delta zijn belangrijke gebieden voor trekvogels. Ze rusten er en ze zoeken er naar voedsel. In het slik zijn mooi voorbeelden te vinden van eten en gegeten worden. Alles is met alles verbonden.

Elke voedselketen of voedselweb begint bij de planten. Zo ook op het slik. Elke keer als bij vloed de bodem overstroomt door de de zee worden†er verse voedingsstoffen aangevoerd. Als de bodem dan droogvalt kunnen†er in korte tijd heel veel kleine algen (planten) op de bodem groeien en bloeien. Dit is het bruine laagje wat je op de bodem ziet.
Deze algen worden gegeten door slakjes, zoals het wadslakje en de alikruik. Deze schrapen met hun momndrasp de algen van de bodem.†
Ook schelpdieren in de bodem zuigen met†hun siphon (eetbuis) plantjes van de bodem. Of ze zuigen water naar binnnen wat vol zit met†algen. Ook andere kleine voedseldeeltjes worden zo†naar binnen gewerkt.
Dan zijn er in de slikkige bodem ook nog plantenetende wormen zoals de wadpier. Die eet zand met daarin algen en voedseldeeltjes.†Als†het eten eruit†is wordt het zand†als een spaghettihoopje†aan de oppervlakte uitgepoept.

Wadslakjes worden vooral gegeten door bergeenden die de slakjes met hun snavel uit het natte zand filteren. De alikruikjes worden door niets gegeten.
Schelpdieren en wormen zijn belangrijk voedsel voor de vogels. Sommige schelpdieren, zoals oesters en mosselen, liggen op de bodem en lijken een makkelijke prooi. Zij zitten†echter vaak goed vast aan†stenen en aan aan elkaar. Ook hebben ze vaak dikke schelpen.
Veel schelpdieren zitten in de bodem. Trekvogels†lopen over†de droogvallende platen†en zoeken met hun lange†snavel naar de schelpdieren.
Ook†platvissen eten†schelpdieren en wormen. Ze knagen†bij de schelpdieren alleen aan de siphonen.

Platvissen op hun beurt zijn weer prooi voor zeehonden, lepelaars (mits ze niet te groot zijn)en zilvermeeuwen.
Roofvogels zoals de slechtvalk, de buizerd en de kiekendief eten weer†vogels die op het wad hun voedsel zoeken.

De krab neemt een bijzondere plek in in de voedselketen.†Deze ruimt alles op en eet†alles wat dood is. daardoor komen alle dode dieren uiteindelijk weer als kleine voedseldeeltjes op het slik en in het water terecht. De krab wordt zelf weer gegeten door de zilvermeeuwen.††††††

††

Terug naar pagina overzicht Terug naar pagina overzicht